219 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

„ (…) Ojczyzna – to czas dawny,
Ojczyzna – to czas bliski. (…)
Ojczyzna to my sami, (…)”
Dnia 30 kwietnia 2010 roku w naszej szkole odbył się apel z okazji
219 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Uczniowie klasy IV B pod opieką wychowawczyni Pani Iwony Zgnilec (nauczyciel języka polskiego)
i Pani Małgorzaty Drozd (nauczyciel historii) przygotowali uroczystość w trakcie,
której opowiedzieli i wyśpiewali zgromadzonej społeczności uczniowskiej losy naszej konstytucji.
Czym jest Ojczyzna i kogo można nazwać patriotą.
Co znaczy żyć w wolnym kraju, posiadać swój dom i język ojczysty.

Na zakończenie Pani Dyrektor zaprosiła wszystkich uczniów
na Manifestację Patriotyczną na Rynek Wielki w Zamościu.

W manifestacji wzięli udział uczniowie i nauczyciele oraz poczet sztandarowy.

Anna Sokalska-Wosiek