Święto Szkoły
Barbara Hysa (1949 - 2011)


Urodziła się w Zamościu. Od początku była związana ze Szkołą Podstawową nr 7 - tutaj zaczęła naukę.
W 1967 r. podjęła pracę, jako nauczycielka w Szkole Podstawowej w Wólce Wieprzeckiej,
potem pracowała w Majdanie Ruszowskim i Lipsku.
W roku 1972 wróciła do SP7 w Zamościu. Dała się poznać, jako dobry dydaktyk i wychowawca.
Od 1978 r. pełniła funkcję vice, a od 1985 r. dyrektora Siódemki. Tworzyła historię tej szkoły.
Z jej inicjatywy wprowadzono wiele uroczystości m. in.: „Pasowanie ucznia kl. I na czytelnika biblioteki szkolnej”, „Święto Szkoły” itp.
Widziała potrzebę częstych kontaktów nauczycieli z rodzicami. Dlatego do tradycji szkoły wprowadziła tzw. Dni Otwartej Szkoły – comiesięczne dyżury nauczycieli, podczas których rodzice mogli dowiedzieć się
o postępach swoich dzieci w nauce.
Współpracowała z Kolegium Nauczycielskim. Wynikiem współpracy była wymiana polsko – francuska. Dzieci z SP7 jeździły do Francji, poznawały rówieśników, rodziny, zwiedzały kraj. Następnie przyjmowały rówieśników z Francji w swoich domach. Przez cały czas dbała o wysoki poziom szkoły.
Po przejściu na emeryturę w 2003 r. losy Siódemki nie pozostały jej obojętne.
Aktywnie włączyła się w akcję obrony szkoły, kiedy usiłowano ją zamknąć.
Dostarczyła władzom „mocnych” argumentów, co miało wpływ na późniejsze decyzje o pozostawieniu szkoły.
Chętnie korzystała z zaproszeń na uroczystości szkolne. Cieszyła się, że wprowadzone przez nią tradycje są kultywowane.
Była życzliwa dla nauczycieli, rodziców, uczniów. Pomagała i wspierała każdego w trudnych chwilach.
Emanowała energią, entuzjazmem. Była pełna optymizmu i wiary w ludzi.
Pozytywnie nastawiała do życia. Dawała przykład wrażliwości i bezinteresowności.
Za swoje zasługi została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Pozostanie w naszej pamięci, jako dobry doradca, wspaniały menadżer i wychowawca.


Małgorzata Bożek