PROJEKT EDUKACYJNY
DZIECI ZAMOJSZCZYZNY WIDZIANE OCZAMI WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY

II EDYCJA
„Dorośli dzieciom”

POD PATRONATEM HONOROWYM LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY„Za wojnę są odpowiedzialni nie tylko ci,
którzy ją bezpośrednio wywołują, ale również ci,
którzy nie czynią wszystkiego, co leży w ich mocy
aby jej przeszkodzić”
Jan Paweł II


Projekt edukacyjny „Dzieci Zamojszczyzny widziane oczami współczesnej młodzieży”
realizowany w roku szkolnym 2010/2011jest kontynuacją ubiegłorocznej edycji.
Adresatami projektu są uczniowie szkół podstawowych miasta Zamość oraz powiatu zamojskiego.
Działania ubiegłorocznego projektu miały na celu przybliżenie uczniom tragicznych losów dzieci z terenu Zamojszczyzny, które podczas II wojny światowej poniosły śmierć w obozach przejściowych, koncentracyjnych, poddane zostały germanizacji, przeżyły wysiedlenia oraz wybitnych postaci naszego regionu, które ofiarnie niosły im pomoc.

II edycja projektu realizowana pod hasłem „Dorośli Dzieciom” ma na celu przekazanie uczniom wagi posiadanych przez nich praw, które spisane w dokumentach międzynarodowych i państwowych, gwarantują im dorośli.
Projekt zakłada przekazanie młodzieży wiedzy na temat praw i obowiązków młodego człowieka we współczesnym świecie przez pryzmat tragicznej, wojennej przeszłości naszego narodu.


Celem projektu jest poznanie tragicznych losów dzieci w przeszłości i obecnie oraz poznanie praw
i obowiązków dziecka we współczesnym świecie.
Poprzez takie działania jak:
 1. Sejmik Samorządów Uczniowskich Szkół Podstawowych miasta Zamość „My-Świat- Dorośli”,
 2. Konkurs „Dzieci – ofiary wojny – bohaterowie złych czasów”,
 3. II Bieg Pamięci Dzieci Zamojszczyzny,
 4. Lekcje historii, języka polskiego oraz lekcje biblioteczne poświęcone tematyce związanej z losem dzieci skrzywdzonych przez wojnę w tym Dzieci Zamojszczyzny, Konwencji Praw Dziecka,
  a także prawom i obowiązkom dzieci oraz dorosłych wobec dzieci we współczesnym świecie,
 5. Wydanie gazetki szkolnej na temat Dzieci Zamojszczyzny oraz sytuacją dzieci na całym świecie
  z artykułami autorstwa uczniów,
 6. Sporządzenie gazetki ściennej zapoznającej uczniów z problematyką dotyczącą Dzieci Zamojszczyzny, dzieci uwikłanych w wojny XXI wieku, Konwencji Praw Dziecka i historią UNICEF-u.
 7. Wyjścia do muzeum i archiwum (lekcje archiwalne i muzealne)
 8. Przedstawienie teatralne performance na zakończenie projektu.

Małgorzata Drozd