Kalendarium najważniejszych wydarzeń
w historii
Szkoły Podstawowej nr 7 w Zamościu
1945r.Powstaje 4-klasowa Szkoła Ćwiczeń dla przyszłych nauczycieli uczących się w Liceum Pedagogicznym (szkoła mieściła się w baraku). Pierwszą kierowniczką była Jadwiga Bieniaszkiewicz.
1946/47Powstaje pełna 7-klasowa szkoła.
4. 06. 1960Wmurowano kamień węgielny pod budowę nowego budynku szkolnego (starania o wybudowanie nowej szkoły czynił ówczesny kierownik E. Kaptur).
21. 10. 1961Uroczyste otwarcie nowego budynku.
1966/67Reforma szkolna polegająca na utworzeniu ośmioklasowych szkół podstawowych.
22. 11. 1969Szkoła otrzymuje sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski.
1. 09. 1971Pierwsza uroczystość pasowania na ucznia I klasy (obecnie święto to obchodzone corocznie w tradycji szkoły).
1971/72Do Szkoły nr 7 włączona zostaje Szkoła Podstawowa nr 1. Szkoła przejmuje nr 1 i imię Adama Mickiewicza.
22. 04. 1972Szczep Drużyn im. Hetmana Jana Zamoyskiego otrzymuje sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski.
1974Kolejna reorganizacja szkoły – powstaje Zbiorcza Szkoła Gminna im. Adama Mickiewicza. Dyrektor szkoły – pani J. Żdanowska zostaje gminnym dyrektorem szkół.
26. 05. 1979Obraduje u nas pierwszy gminny sejmik uczniowski.
1983Zmiana nazwy na Zbiorczą Szkołę Podstawową.
1985/86Powstaje Zespół Szkół Pedagogicznych, składający się ze Studium Nauczycielskiego i Szkoły Ćwiczeń. Dyrektorem Zespołu zostaje pan W. Zbylut, a Szkoły pani Barbara Hysa.
1991Obchody 45-lecia powstania szkoły – 21.10. wchodzi do tradycji szkoły jako Święto Szkoły
1992/93Zlikwidowane zostaje Studium Nauczycielskie, Szkoła Ćwiczeń wchodzi w skład Zespołu Kolegiów Nauczycielskich.
1993/94Z Zespołu Kolegiów wyodrębnia się szkołę, która przyjmuje nazwę Szkoły Podstawowej nr 7.
Dyrektorem zostaje p. Barbara Hysa.
1995/9650-lecie powstania szkoły
1999Połączenie Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 7. Dyrektorem połączonych szkół zostaje pani Barbara Hysa.
01. 09. 2003Dyrektorem szkoły zostaje p. mgr Bożena Piwko.
01. 10. 2004Szkoła otrzymuje certyfikat "Szkoła z klasą".
02. 2005Szkoła otrzymuje certyfikat "LEGO".
01.09.200560 rocznica powstania szkoły.
1.09.2009Budynek szkoły zostaje podzielony na Szkołę Podstawową nr 7 i Gimnazjum nr 1.
25.11.201065 rocznica powstania szkoły.