Kolędnicy Misyjni - styczeń 2009

W dniu 11 stycznia 2009 r. w Uroczystość Chrztu Pańskiego, grupa Kolędników Misyjnych z naszej szkoły przygotowała uroczystą oprawę liturgiczną Mszy św. dla dzieci. Po uroczystym rozesłaniu i pamiątkowym zdjęciu przy szopce, młodzi kolędnicy z naszej szkoły pod opieką p. Haliny Zielonka wyruszyli, aby zanieść Dobra Nowinę
o zbawieniu do mieszkańców naszej parafii zamieszkałych na Osiedlu Wiśniowa.

Już XIII raz odwiedziliśmy zaprzyjaźnioną rodzinę P. Kordyjaków, którzy jak zwykle serdecznie nas przyjęli.Mimo zmęczenia entuzjazm misyjny nie ustaje dzięki gościnności mieszkańców ulicy Wiśniowej. Wyrazem ofiarności parafian były datki pieniężne, które przekazano na konto Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.

Halina Zielonka