Nasze konto

Drogi podatniku, jeżeli masz na względzie dobro naszej szkoły
tj. Szkoły Podstawowej Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu
to 1% podatku wpłać na konto:

Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła"
Nr KRS 0000031762
Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu
239000034350


Więcej informacji na temat Stowarzyszenia można znaleźć na
www.ps.org.pl

Numer konta Rady Rodziców:
Bank PEKAO SA 98 12 40 20 05 1111 0010 2996 42 49