II Kongres Misyjny Dzieci
Diecezji Zamojsko - LubaczowskiejII Kongres Misyjny Dzieci Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, w którym uczestniczyły dzieci
z klas trzecich i piątych, odbył się 17 września 2011 r. na zamojskim Rynku.
Był on hołdem za beatyfikację Jana Pawła II.
Kongres rozpoczął się o 9.00 rano powitaniem uczestników przez Ks. Bpa Wacława Depo a następnie dzieci bawiły się w rytmach afrykańskich, animowanych przez o. Silvanusa, misjonarza z Tanzanii oraz przez zespół Krystiana Tyrańskiego „Akademię Niebiańskich Rytmów”.
O godz. 10.45 uczestnicy wysłuchali katechezy misyjnej poprowadzonej przez Ojców Białych: o. Dariusza Zielińskiego i o. Otto Katto (z Ugandy).
W samo południe przebrani w misyjne stroje mali misjonarze z naszej szkoły uczestniczyli w uroczystej Eucharystii sprawowanej przez Ks. Bpa Mariusza Leszczyńskiego, następnie zostali zaproszeni na wspólny posiłek i projekcję misyjnego filmu w kościele O. Franciszkanów.
Później rozpoczęły się występy Zespołu Tańca Nowoczesnego „Raptis”
z Miejskiego Domu Kultury w Zamościu i spotkanie z Norbertem Kowalczukiem,
wicemistrzem świata w Tańcu Nowoczesnym.
O 15.00 dwie siostry z Wietnamu Anna i Cecylia, Franciszkanki Misjonarki Maryi,
opowiedziały dzieciom o Wietnamie. Po ich prezentacji zostały wypuszczone balony w kolorach pięciu kontynentów z „Dobrą Nowiną dla mojego brata” i dzieci zostały rozesłane, by z Maryją nieść Jezusa światu. Wspólna modlitwa i zabawa zakończyły się o godz.16.00.
Zmęczeni, ale radośni wrócili do domów.
Marzena Chmiel