Dyrektor

mgr Bożena Piwko

Wicedyrektor
mgr Alicja Szcześniak
Nauczanie zintegrowane
mgr Bożena Greszta
mgr Anna Gregorowicz
mgr Anna Pintal
mgr Anna Taras
Język polskiReligia
mgr Marta Słomianowska
mgr Iwona Zgnilec
mgr lic. Marzena Chmiel
 
Język francuski Język angielski
mgr Marta Kuryło mgr Iwona Kurzempa
mgr Anna Hadło
HistoriaPrzyroda
mgr Małgorzata Drozd mgr inż. Jolanta Greszta - Schab

MatematykaInformatyka
mgr Małgorzata Bożek
mgr Małgorzata Wilkołazka
mgr Małgorzata Bożek
mgr Małgorzata Wilkołazka
SztukaW-F
mgr Wiesław Jarocki- muzyka
mgr Marta Słomianowska - plastyka
mgr Wioletta Lachowicz - technika
mgr Jacek Pysiewicz
mgr Dariusz Kmiecik
ŚwietlicaBiblioteka
mgr Bożena Piwko
mgr Beata Stasiuk
mgr Marta Słomianowska
mgr Małgorzata Bożek
mgr Jolanta Greszta - Schab
mgr Anna Sokalska - Wosiek
Pedagog
mgr Alicja Szcześniak