"Piękna nasza Polska cała" - uroczysty apel
poświęcony 90 rocznicy niepodległości Polski


6 listopada 2008 r. odbył się w naszej szkole uroczysty apel poświęcony
90 rocznicy uzyskania przez Polskę niepodległości.
Jest to radosne święto, postanowiliśmy więc w tym roku uczcić je w optymistyczny sposób.
Przedstawiony apel dzielił się na dwie części.
W pierwszej, przygotowanej przez panią Annę Gregorowicz i jej klasę III a,
ukazany został w prosty i łatwo przyswajalny sposób krótki rys historyczny.
Nie mogło więc tam zabraknąć wzmianki o takich postaciach jak:
Tadeusz Kościuszko, Józef Wybicki, Henryk Dąbrowski czy Józef Piłsudski.
Dzieci ze szczególnym wdziękiem przedstawiały scenki historyczne i wiersze poświęcone tej tematyce.


Druga część apelu przygotowana przez klasy starsze
pod opieką pani Małgorzaty Wilkołazkiej oraz pani Anny Cios, która odpowiadała za opracowanie muzyczne,
ukazywała piękno i bogactwo naszej Ojczyzny.
Skupiono się tutaj na czasie teraźniejszym i tym wszystkim, co może nam ofiarować wolna Polska.
Młodzi artyści wyczarowali przed publicznością zapach starych puszczy jodłowych, szum polskiego morza, chlupot mazurskich jezior w trzcinach, złoto i srebro pól porosłych dojrzałym zbożem, w którym czerwienią się maki, bieleją rumiany a nad nimi rozlega się świergot skowronka.
O umiłowaniu swej Ojczyzny śpiewały dziewczęta z klasy VI b i VI c.
Poezję pełną miłości do Polski recytowali uczniowie z klas IV a, IV b oraz z klasy VI a.
Nad wszystkim czuwała pomysłodawczyni tego apelu pani Marta Słomianowska.Cieszymy się więc wszyscy z tego, że dane nam jest żyć w wolnej Polsce,
uczyć się ojczystego języka, pracować dla dobra swojego kraju oraz tym, że panuje tutaj pokój!

Marta Słomianowska