O nas

Od 1999 roku jesteśmy szkołą z oddziałami integracyjnymi. Posiadamy wykwalifikowaną
kadrę, a nasze dzieci są dobrze przygotowane do nauki w gimnazjum.

Jesteśmy szkołą, w której uczeń:


Zachowując to, co najlepsze ze swej bogatej historii, szkoła odpowiada na wyzwania współczesności:

Działania szkoły wspierane są przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.