Dzieci Zamojszczyzny
widziane oczami współczesnej młodzieży - projekt


Świadomość własnej przeszłości
pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń,
by przekazać następnym
wspólne dobro – Ojczyznę.
Jan Paweł II


W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole realizowany jest projekt na temat losów dzieci podczas II wojny światowej. Okupacja niemiecka w naszym kraju przyniosła śmierć milionom ludzi.
Tragiczny los spotkał około 30 tys. dzieci polskich, z których około 10 tys. straciło życie
w obozach koncentracyjnych i „transportach śmierci”, a ponad 4 tys. wywieziono
do Rzeszy w celu germanizacji.
Z kilkunastu tysięcy przeznaczonych do germanizacji dzieci udało się po wojnie odzyskać około 800. Przed pewną śmiercią w obozach ratowali je ludzie dobrej woli.
Wyjątkową postawą wykazali się Jan i Róża Zamoyscy, którzy prowadzili ochronkę dla dzieci „wyrwanych” z rąk okupanta.
Dzięki pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża docierano do polskich dzieci przesiedlonych do różnych krajów Europy, niektóre po latach w wieku dorosłym dowiadywały się o tym, że są Polakami. Wiele z nich nigdy się o tym nie dowie.
My współcześni jesteśmy odpowiedzialni za pamięć o tamtych tragicznych wydarzeniach.
Celem projektu jest poznanie tragicznych losów Dzieci Zamojszczyzny w czasach II wojny światowej.

W trakcie realizacji projektu podejmiemy różne działania, które w atrakcyjny sposób przybliżą uczniom wiedzę na ten temat.

Ogólne założenia i planowane działania:
  1. Sporządzenie gazetki ściennej zapoznającej uczniów z problematyką dotyczącą Dzieci Zamojszczyzny.
  2. Wyjścia do miejsc pamięci – rotunda, cmentarz, pomniki, muzeum i archiwum.
  3. Wycieczka do obozu na Majdanku.
  4. Wydanie gazetki szkolnej na temat Dzieci Zamojszczyzny z artykułami autorstwa uczniów.
  5. Lekcje historii, języka polskiego oraz lekcje biblioteczne poświęcone tematyce związanej
    z losem zamojskich dzieci podczas II wojny światowej
  6. Konkurs wiedzy „Dzieci Zamojszczyzny”
  7. Wieczornica – inscenizacja słowno – muzyczna „Dzieci Zamojszczyzny widziane oczami współczesnej młodzieży”.
  8. Bieg Pamięci Dzieci Zamojszczyzny

Małgorzata Drozd