„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”

Dnia 9 czerwca 2010 roku uczniowie klasy pierwszej zakończyli udział w II Etapie Projektu Edukacyjnego
"Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy"
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt oparty został na założeniach, że każde dziecko jest zdolne, a rolą dorosłych jest te zdolności dostrzec, rozwijać i wspierać.
Na dodatkowych zajęciach pod hasłem „Moja mała Ojczyzna” dzieci z zapałem zdobywały nowe wiadomości i umiejętności.
Z dużym zaangażowaniem i samodzielnie podejmowały różnorodne działania w Dziecięcych Ośrodkach Zainteresowań.
Podczas pokazu efektów, w prezentacji pt: „Spacer po Zamościu” uczniowie zachwycili swoją grą aktorską, umiejętnościami recytatorskimi, muzycznymi i tanecznymi wszystkich zebranych gości.
Na zakończenie jako podziękowanie za udział w Projekcie, uczniowie otrzymali pamiątkowe „pacynki” – myszki.
Projekt realizowała Anna Taras


Anna Taras