Spotkanie z Przewodnikiem


Dnia 10 marca 2011 roku odbyło się w świetlicy szkolnej spotkanie z Panią Zofią Monastyrską –
pilotem i przewodnikiem wycieczek po Zamościu i Roztoczu.
Pani Przewodnik opowiedziała dzieciom o wymaganiach stawianych przed taką osobą – kandydatem
na przewodnika a następnie „zabrała” wszystkich zgromadzonych na wycieczkę.
Zwróciła uwagę na odpowiedni przygotowanie do takiej wyprawy.
W obrazowy sposób, posługując się zgromadzonymi pomocami, podkreśliła ważność
wszystkich narządów zmysłów.
Podczas spotkania uczniowie brali udział w konkursach zorganizowanych przez gościa.
Dzieci zadawały pytania dotyczące pracy przewodnika.
Na koniec wizyty uczestnicy otrzymali słodkie upominki, broszury oraz płyty DVD o podróżach po Europie.
Dzieci naszej świetlicy wręczyły Pani Przewodnik podziękowania z życzeniami sukcesów w dalszej pracy.Anna Sokalska - Wosiek