Rocznice września

30 września 2010 roku uczniowie klas starszych naszej szkoły wybrali się na apel.
Odbył się on w sali nr 5 z powodu remontu sali gimnastycznej.
Poświęcony był wydarzeniom II wojny światowej.
Apel został przygotowany przez uczniów klasy IV b pod opieką pani Małgorzaty Drozd - nauczyciela historii
i pani Katarzyny Bedy - nauczyciela muzyki.
Artyści starali się jak najlepiej przedstawić nam historię Polaków podczas II wojny światowej.
W zadumie słuchaliśmy o bitwach pod Monte Cassino i Westerplatte.
Na zakończenie uczeń klasy VI a Krystian Palonka odczytał apel poległych. Oddaliśmy cześć żołnierzom walczącym o wolną Polskę. Dzięki nim żyjemy w niepodległym kraju.
Szanuję i podziwiam bohaterstwo nie tylko żołnierzy, lecz i zwyczajnych ludzi, którzy również przyczynili się swoją odwagą do zwycięstwa. Wojna to straszliwy czas, mam nadzieję, że już więcej takiej sytuacji nie będzie.

Kamil Bondyra kl. VI a