Rocznice wrześniowe - II wojna światowa 1939 – 1945

30 września 2011 roku klasa VB razem z wychowawczynią Panią Małgorzatą Drozd
przygotowała apel upamiętniający wydarzenia wrześniowe 1939 roku.
Uczniowie starli się przedstawić nam wydarzenia tamtego czasu za pomocą słowa poetyckiego
ale też prezentując fakty i dane związane z wydarzeniami,
które miały miejsce na terenie naszego kraju w 1939 roku.
Całości dopełniła przepiękna oprawa muzyczna w wykonaniu chórku składającego się z uczniów klasy IVA
a przygotowanego przez Pana Wiesława Jarockiego.Małgorzata Drozd