Roztocze

Miasto Zamość położone jest w południowej częściWyżyny Lubelskiej na Roztoczu. Ten wał wzniesień zbudowany jest z margli,piaskowców, lessów i wapieni. Roztocze to obszar o wybitnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. W tym regionie mają swoje źródła liczne rzeki: Wieprz, Por, Łada, Tanew, Lubaczówka, Huczwa. Rzeki o dużym spadku tworzą bystrza tzw.”szumy”. Natura obdarzyła region Roztocza a w tym Zamojszczyzny bogactwem roślinności, rzadkich i ciekawych zwierząt oraz niepowtarzalnymurokiem krajobrazu. Większą część regionu Roztocza porastają lasy iglaste i liściaste. Lasy te są miejscem ciągłych wycieczek i rajdów turystycznych.

Najcenniejszym miejscem dla zwiedzających jest Roztoczański Park Narodowy utworzony w 1974 roku. Na terenie parku jest pięć rezerwatów ścisłych: Bukowa Góra, Czerkies, Nart,Jurgi, Międzyrzeki. Obszar parku zajmuje 8482 ha, z czego 93% powierzchni zajmują lasy. Tereny te porastają lasy jodłowe, burzynakarpacka oraz bory sosnowe. Obok pięknych wiekowych drzew – pomników przyrody, spotkać tu można wiele roślin chronionych, wiawrzynka wilczełyko , zawilca wielkokwiatowego, rosiczki i kilkanaście gatunków storczyków.

Pośród tej pieknej przyrody żyje do 60 gatunków ptaków i liczne gatunki ssaków: jelenie, sarny, dziki, kuny, wydry, borsuki, bobry, a także wilki i rysie. W 1982 r wprowadzono do środowiska, żyjącego niegdyś na Roztoczu dzikiego konika polskiego.

Najpiękniejsze miejsca zamojszczyzny możemy podziwiać także w trzech parkach krajobrazowych: krasnobrodzkim, skierbieszowskim i szczebrzeskim, utworzonych w celu ochrony krajobrazu oraz tej niezwykle cennej i niepowtarzalnej przyrody.

Krajobraz naturalny Roztocza jest nieznacznie przekształcony przez człowieka. Wzgórza porośnięte lasami, malownicze doliny i pola uprawne tworzą malownicza mozajkę. W krajobrazie rolniczym na Roztoczu dominują pola uprawne i łąki poprzedzielane miedzami (naturalnymi tunelami) i kępami drzew.

Walory środowiska naturalnego - czyste powietrze, wody, specyficzny mikroklimat i brak zanieczyszczeń przemysłowych stanowią dobre warunki rozwoju turystyki i wypoczynku.