Rada Rodziców

Przewodnicząca: Iwona Jonak
Sekretarz: Zofia Malinowska
Skarbnik: Grażyna Łapiuk

Samorząd Uczniowski

Opiekun: mgr Anna Sokalska - Wosiek

Przewodnicząca: Katarzyna Giecko kl. V B
Wiceprzewodnicząca: Kamila Adamczuk kl. VI AMały Samorząd Uczniowski

Opiekun: mgr Anna Pintal

Przewodnicząca: Zuzanna Łyś  kl. IIIa
Wiceprzewodnicząca: Alicja Kołodziejczyk