Sejmik Samorządów Uczniowskich
Szkół Podstawowych Miasta Zamościa


My – Świat - Dorośli
16 marca 2011 roku w naszej szkole odbył się Sejmik Samorządów Uczniowskich
Szkół Podstawowych Miasta Zamościa.
Przybyli do nas reprezentanci SU ze wszystkich szkół.
Temat sejmiku brzmiał: My – Świat, Dorośli.
Podstawą, na której omawiano zaproponowany temat, była znajomość
„Konwencji o prawach dziecka” przez dzieci.
Przedmiotem spotkania i dyskusji oraz prac warsztatowych były nie tylko prawa dziecka ale również wartości, obowiązki, marzenia i zagrożenia jakie czyhają na dzieci we współczesnym świecie.
Spojrzenie nie tylko na siebie, ale też na kolegów i koleżanki z innych krajów, kontynentów.
Rezultatem prac warsztatowych były Diamenty Dzieciństwa.
Uczniowie w grupach budowali je ze swoich praw i obowiązków, wartości i zagrożeń płynących ze świata.
Sercem każdego diamentu stała się MIŁOŚĆ do której dzieci dołączyły inne wartości jak: przyjaźń, bezpieczeństwo, zaufanie, radość, rodzinę, tolerancję.
W diamentach zostały wyróżnione prawa i obowiązki.
Prawo do szacunku, nauki, opieki, ochrony zdrowia i życia, tożsamości, własnego zadnia,
odpoczynku i zabawy.
Obowiązek pomocy rodzicom i rodzeństwu, pomoc w domu, opieka nad zwierzętami.
Uczniowie zamieścili w swoich pracach również zagrożenia, którym poddane może być ich dzieciństwo: przemoc fizyczna i psychiczna, brak schronienia i opieki, wykorzystywanie seksualne,
zmuszanie do ciężkiej pracy, brak tolerancji.
Jednocześnie sejmik, jego temat i treści stanowił początek i główny temat II edycji projektu edukacyjnego
„Dzieci Zamojszczyzny widziane oczami współczesnej młodzieży. Dorośli dzieciom”,
realizowanego przez naszą szkołę przy współpracy Zamojskiego Muzeum w Zamościu i ZHP – Hufiec Zamość im. Dzieci Zamojszczyzny pod Honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty.
W tym roku szkolnym postanowiliśmy, że losy Dzieci Zamojszczyzny staną się przyczynkiem,
aby uczniowie uświadomili sobie swoje prawa i obowiązki, to co daje im świat, a co powinien,
to co otrzymują od dorosłych, a co powinni otrzymać, za co dziękować, dostrzegli i uświadomili sobie
jak żyją ich rówieśnicy w innych krajach, na innych kontynentach.Anna Sokalska-Wosiek