Sprzątanie Świata - 15 września 2011r.

Wrzesień jest miesiącem, w którym organizowana jest coroczna akcja „Sprzątania Świata”.
W tym roku szkolnym akcja ta miała miejsce 15 września.
Klasy IV – VI wraz opiekunami wyszły ze szkoły, aby uporządkować najbliższą okolicę.
Nasza szkoła zajmuje się porządkowaniem terenu wokół szkoły oraz na osiedlu „Promyk”.

Iwona Zgnilec