Zamość jako "Miasto Idealne"

Założycielem miasta Zamościa był Wielki Kanclerz Koronny Jan Zamoyski. Lokalizacja miasta odbyła się w 1580 roku. Głównym architektem został sprowadzony z Włoch Bernardo Morando. Według jego projektów powstały wszystkie ważniejsze obiekty architektoniczne Zamościa oraz cały system fortyfikacji.
Jan Zamoyski pobierał nauki we Włoszech, między innymi w Padwie, którą się zachwycił. Tam zetknął się z ideą renesansu, jako odrodzeniem cywilizacji antycznej, tolerancją, humanizmem, ciekawością świata.
Budując swoje miasto Jan Zamoyski zrealizował marzenia Starożytnych Rzymian o mieście idealnym, tzn. wzorowanym na ciele człowieka - istoty najbardziej wg. nich idealnej. Tak więc w Zamościu znajdujemy następujące analogie do ciała ludzkiego:

Zamość uważany był również za miasto idealne ze względu na inne czynniki takie jak:

Zamość był nowoczesną twierdzą. Otoczony był w koło murami obronnymi oraz fosą.
Do miasta prowadziły trzy bramy: Lwowska, Lubelska i Szczebrzeska.
Ze względu na to, że zaprojektowany został wg. włoskiego miasta Padwy, często
nazywa się Zamość "Padwą Północy".

W architekturze Zamościa spotykamy wiele charakterystycznych cech dla renesansu, takich jak: