Jestem przyjacielem mojego psa

Dnia 2 lutego 2010 odbyły się w naszej szkole 3 godziny zajęć dydaktycznych dla uczniów kolas I –III
pt.: „Jestem przyjacielem mojego psa”.
Przeprowadziła je p. Anna Żdanowska – pracownik zoo.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Fundację dla Zwierząt TECTUM oraz Ogród Zoologiczny im. Stefana Milera w Zamościu.
Celem zajęć było kształtowanie postawy poszanowania przyrody i uświadomienie dzieciom odpowiedzialności za posiadane zwierzęta.
Na początku dzieci pracowały w 5 – osobowych grupach. Otrzymały kartki z poleceniami posegregowania zwierząt na: zwierzęta w zoo, zwierzęta w zagrodzie i zwierzęta w domu.
Później odbyła się projekcja slajdów z różnymi zwierzętami podczas której prowadząca zajęcia zadawała uczniom pytania:
•Czy to zwierzę można trzymać w domu?
•Czy to zwierzę będzie z nami szczęśliwe?
•Czego potrzebuje żółw /pies, chomik…/, żeby być szczęśliwym?
•Po co jest ogród zoologiczny?
Następnie dzieci słuchały piosenki „Kundel bury”. Pod koniec zajęć dzieci miały możliwość obejrzenia żółwia – mieszkańca zamojskiego zoo.
Dowiedziały się także o powstaniu w Zamościu Fundacji dla Zwierząt TECTUM oraz o tym, co już zrobiła ta fundacja.
Ogłoszony został konkurs plastyczny „Zwierzę moim przyjacielem”.
Pani Żdanowska przekazała także 60 pocztówek w celu sprzedaży dzieciom z klas I – III. Zebrane w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone na pomieszczenie dla szczeniąt.
Zajęcia bardzo się podobały.
Anna Gregorowicz